clear
Գյուղացիական համայնքի համակարգ
Սա վիրտուալ հարթակ է, որի նպատակն է միավորել Հայաստանի տարբեր մարզերի ու գյուղերի ԳՓՄՄ անդամներին մեկ համայնքի շուրջ, որը միտված է անհրաժեշտ տեղեկատվության, գիտելիքի, հմտությունների ու փորձի փոխանակմանը:
Գրանցում
Գրանցում